Kontakty

Firma

NEKO KLIMA, s. r. o.
Hruškové Dvory 49
586 01 Jihlava

IČ: 46344306
DIČ: CZ46344306
Zápis v Obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 5444

Pobočka:
Kutnohorská 288
109 00 Praha 10

Bankovní spojení
Komerční banka, a. s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 504144681/0100
IBAN: CZ2101000000000504144681

Telefon, e-mail
Ústředna: +420 567 128 311
GSM brána:
+420 724 994 172
+420 777 310 436
+420 736 760 662
e-mail: nekoklima@neko.cz

Neko klima - sídlo

Lidé

Petr Mísař
jednatel, obchodní oddělení
tel.: +420 567 128 313
mobil: +420 602 740 893
e-mail: misar@neko.cz
Ing. Libor Kovář
jednatel
tel.: +420 567 128 312
e-mail: kovar@neko.cz
Miroslav Mikulajský
servisní oddělení
tel.: +420 567 128 325
e-mail: mikulajsky@neko.cz
Jaroslav Kunc
dispečink
tel.: +420 567 128 342
e-mail: kunc@neko.cz
Ing. Jan Nechanický
projekční oddělení, stavební inženýring
tel.: +420 567 128 344
mobil: +420 724 994 169
e-mail: nechanicky@neko.cz
Účetní

tel.: +420 567 128 352
mobil: +420 567 128 351
e-mail: ucetni@neko.cz