Fan-coily a indukční jednotky

Produkty, které používáme pro návrhy a realizace našich zakázek. Na produkty uvedených značek provádíme záruční a pozáruční servis.

 

geatrox

Fan-coil (FC) je zařízení na bázi konvektoru, určené k zajištění tepelné pohody daného prostoru. Je jím možné chladit, vytápět nebo větrat místnost, ve které je instalován. Jednotky mohou být vestavěné (bez pláště) nebo volně stojící/zavěšené (s pláštěm). Např. jednotky vestavěné do podlah jsou často využívány v moderních budovách, kde se umisťují pod prosklené plochy.

FC obsahuje ventilátor a výměník tepla. Do výměníku je prostřednictvím rozvodů přiváděna otopná nebo chladicí voda, která je připravovaná centrálně v kotelně nebo ve strojovně chlazení. Intenzita vytápění/chlazení lze regulovat škrcením (zmenšováním průtoku otopného/chladicího média), nebo změnou otáček ventilátoru. Ovládání může být místní, kdy je termostat v dané místnosti, nebo dálkové – z velínu. Ventilátor žene vzduch přes výměník, kde se vzduch ohřeje nebo ochladí a dále do temperované místnosti. V případě chlazení, je třeba napojit na FC potrubí pro odvod kondenzátu.

Indukční jednotky neobsahují ventilátor. Pohyb vzduchu zajistí přívodní vzduch z centrální vzduchotechniky, který je v indukční jednotce speciálně distribuován.