Řízení a relizace projektů

Zajišťujeme řízení projektu ve spolupráci s pracovníky investora na základě vzájemné dohody a spolupráce. Naším společným cílem je úspěšně zvládnutý projekt.

Realizace

Příprava projektu

  • její kvalita minimalizuje rizika realizace projektu, v oblasti řízení a financování je podmínkou úspěšné realizace projektu
  • s využitím získaných zkušeností zajistíme komplexní přípravu projektu a jeho zajištění po stránce materiální, technicko-technologické, personální, ekonomické a řízení projektu

Řízení projektu

  • při řízení projektu využíváme naše dlouholeté zkušenosti z realizací projektů
  • v rámci realizačního týmu naučíme řídit projekt vybrané pracovníky realizátora a subdodavatelů
  • řízení projektu nabízíme ve všech fázích- plánování, organizace, realizace a kontrola
  • při řízení projektu využíváme vlastní nástroje pro řízení projektu, kontrolu termínů realizace a ekonomické a finanční řízení projektu