NEKO green

NEKO green info

Projektem Neko green se naše společnost hlásí k nejprogresivnějším trendům oblastí, ve kterých působíme.  Chceme zejména přispět ke snižování energetické náročnosti a k takovému návrhu řešení, které povede k šetrnějšímu vlivu na prostředí, ve kterém žijeme.

Snižování energetické náročnosti chceme postupně realizovat, nejen u datových center, které tvoří velkou část naší zakázkové naplněnosti, ale také u průmyslových a obchodních prostor, jejichž provoz má vliv na životní prostředí.  NEKO KLIMA v rámci nového projektu nabízí přestavbu stávajících systémů hlavně změnou komponent a jejich architektury a to na základě svých dlouhodobých zkušeností z realizace těchto systémů a monitorování jejich provozu.

Cílem našeho projektu je tedy snižováním energetické náročnosti šetřit jak životní prostředí, tak i výdaje firem.  Projektem Neko green také reagujeme na velký rozvoj internetu a rostoucí nároky na výkon výpočetní techniky, které přinášejí vyšší produkci emise CO2.  Projekt NEKO green vychází z principů asociace Green Grid, která se celosvětově zasazuje o zmírnění dopadu provozů data center na životní prostřední a jejich standardizované měření.

Hlavními oblastmi projektu NEKO green jsou:

  • Realizace energeticky úsporných, efektivních datových center
  • Efektivní zdroje chladu v průmyslu
  • Ekologické nakládání se skleníkovými plyny a látkami poškozujícími ozónovou vrstvu
  • Poradenstvím s ekologickým nakládáním s chladivy a jejich provozováním
  • Podpora výměny klimatizačních jednotek a chladících systémů za nová-energeticky úsporná a ekologicky šetrná zařízení
  • Poradenství, studie a projekty respektující filozofii NEKO green