Podporujeme

Těší nás nejen to, že se nám daří dosáhnout dobrých pracovních výsledků, ale ještě více to, že díky nim můžeme pomáhat a dělat radost druhým. Za poslední tři roky jsme podpořili…

Rok 2019

 • Zdravotníklaun, o. p. s.
 • SLIBY-CHYBY,o.s.
 • Rotaryclub Jihlava
 • HEROCLAN, z. s.

Rok 2018

 • Kamínek Jihlava, z. s.
 • Zdravotní klaun, o. p. s.
 • SLIBY-CHYBY, o. s.
 • Rotary club Jihlava
 • HERO CLAN, z. s.
 • Základní škola speciální Jihlava
 • SK VODOMÍLEK občanské sdružení pro rehabilitaci

Rok 2017

 • Basketbalový klub Jihlava, o. s.
 • Občanské sdružení Zdravotní Klaun
 • Oblastní charita Pelhřimov
 • SLIBY-CHYBY, o. s.
 • Centrum pro rodinu Vysočina, z. s.
 • HERO CLAN, z. s.
 • Kanonie premonstrátů v Želivě
 • Basketbalový klub Jihlava, o. s.
 • Denní a týdenní stacionář Jihlava, příspěvková organizace