Ochrana oznamovatelů

Ve společnosti NEKO KLIMA, s.r.o. byl na základě platné legislativy zaveden vnitřní oznamovací systém, jehož prostřednictvím lze podávat podněty na případné protiprávní jednání ve společnosti.

Směrnice upravující pravidla ochrany oznamovatelů je k dispozici v plném znění níže.

Ochrana oznamovatelů (PDF, 660 kB)