Projekce

Zpracování všech stupňů projektové dokumentace z oborů chlazení, VZT, elektroinstalace, MaR. Od studie, dokumentace pro územní řízení, stavebního povolení, tendrového řízení…

Projekce

Zajistíme:

  • všechny stupně projektové dokumentace
  • projekty odborných profesí (chlazení, VZT, elektroinstalace, MaR…)
  • inženýrskou činnost
  • projektovou dokumentaci ve 3D – SW Revit 3D

V projekci pracují zkušení odborníci pod vedením autorizovaného technika. Kompletní projekční zakázky jsou vypracovávány v nejnovějších verzích programu AutoCAD. Naší největší předností je, že se opíráme o tým projektantů s dlouholetými zkušenostmi. Neimprovizujeme při projekci, ani při vlastní realizaci. Letité zkušenosti nabyté při realizacích dokážeme využít v projektové fázi. Snažíme se zákazníkům nabídnout řešení, která jsou po energetické, bezpečnostní a ekologické stránce na vysoké úrovni a zároveň respektují a využívají nejnovější trendy v daných oborech.

Svoji práci chápeme především jako službu klientům, proto zakázky řešíme vstřícně, aktivně a kvalitně s výhledem na dlouhodobou spolupráci. Přinášíme řešení, za přispění vlastního know-how a s podporou fungujícího týmu spolupracovníků.