Přesná klimatizace

Produkty, které používáme pro návrhy a realizace našich zakázek. Na produkty uvedených značek provádíme záruční a pozáruční servis.

 

stulz emersondaikinclimaveneta    apc      

   

Systémy přesné klimatizace se používají v prostorách, kde je nutné dodržet přesné parametry teploty a vlhkosti. Nejedná se pouze o datové a telekomunikační sály, ale například i o laboratoře nebo zkušebny. Jednotky se rozlišují podle provedení vnitřních jednotek a zdroje chladu.

Rozdělení vnitřní jednotky dle provedení:

  • skříňová jednotka s výdechem upraveného vzduchu do zdvojené podlahy (CRAC – Computer Room Air Conditioning)
  • s výdechem do stropu
  • s výdechem upraveného vzduchu v laminárním proudění před sebe – displacement
  • jednotka pro instalaci do řady racků – InRow

Rozdělení z pohledu zdroje chladu na:

  • přímý výpar chladiva (DX – direct expansion),
  • vodní systém – zdrojem chladu je centrální zdroj chladicí kapaliny (chiller), chladicím médiem v systému je kapalina (voda nebo nemrznoucí směs)

Jednotky přesné klimatizace lze dodat i v kombinovaném provedení s možností využití volného chlazení (freecoolingu) nebo zpětného získávání tepla pro TUV případně pro vytápění.

Vhodnost použití jednotlivých systémů je závislé na zvolené architektuře datového sálu – použití uzavřených uliček, odsávaného stropu atd.