Blog

Dokončené realizace a firemní den pro zaměstnance

10. 11. 2014

V čase končícího léta a začínajících podzimních měsíců letošního roku jsme dokončili další realizace a čas zbyl také na firemní den.

Dokončili jsme realizace datového sálu pro Českou televizi a chlazeni datového centra Ministerstva spravedlnosti v Justičním areálu Na Míčánkách. V uplynulém obdobi se nám také podařilo zrealizovat rekonstrukci strojovny chladu a další etapy rozvodů chladu pro společnost Swoboda Stamping.

Nám všem bylo velmi milé i setkání našich zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků na firemním NEKO dni, kde jsme si užili příjemné odpoledne. Těšíme se již na vánoční čas a věříme, že než nastane, úspěšně dokončíme řadu rozpracovaných akcí a dočkáme se kýženého odpočinku, který si užijeme se svými nejbližšími.

realizace datového centra