Blog

Free cooling pro systém přímého výparu chladiva

23. 8. 2019

V měsíci srpnu jsme měli tu čest navštívit moderní instalaci systému chladivového free coolingu za pomocí jednotek Econophase v Amsterdamu. Za tuto možnost děkujeme našemu dlouhodobému partnerovi společnosti Vertiv Czech Republic s.r.o.

Jak je možné využít volného chlazení za pomocí chladiva a ušetřit tak provozní náklady na chlazení datového centra? Tento systém je založen obdobně jako řešení DX na přímém výparu chladiva. V celé aplikaci není využito žádného jiného chladícího média, ale i přesto je možné využívat volného chlazení.

Běžný chladivový okruh je totiž doplněn o by-pass a čerpadlo, které zajišťuje oběh chladiva v případě, že není v provozu kompresor. Při nízkých teplotách tedy nedochází k vypařování chladiva, ale pouze ke zvýšení jeho teploty a chladivo se tak v okruhu nachází pouze v kapalné fázi. Z těchto důvodů musí být okruh vybaven ještě sběračem chladiva a speciálně vyvinutým kondenzátorem pro tento systém.

Dle podkladů společnosti Vertiv, která nabízí toto řešení pod názvem Econophase, je možné využívat čistě chladivový free cooling zhruba v jedné polovině celého roku (pro teplotu nasávaného vzduchu ze sálu 29 °C). Uváděná eneregetická úspora pro provoz, kdy není kompresor v provozu, je 66 %.

V České republice toto řešení zatím není realizováno, a proto si vážíme možnosti návštěvy rozsáhlé instalace v Amsterdamu, kde je tento systém v provozu již několik let. Mohli jsme tak čerpat informace přímo od provozovatelů budovy a projekčních manažerů dané instalace. O to více si vážíme této příležitosti z důvodu, že se naší společnosti podařilo tento systém implementovat do jednoho z projektů a my tak pevně věříme, že se do budoucna bude i Česká republika moci pyšnit podobnou inovativní instalací jako kolegové v Nizozemí.