Blog

Implementace SW Revit pro 3D modelování

15. 11. 2016

Vedení společnosti se rozhodlo během letošního roku naimplementovat Autodesk BIM – Revit. Zadaný cíl je k dnešnímu dni úspěšně dokončen. Během léta proběhla implementace softwaru a v současnosti je tým projekce plně vyškolen. Zejména v projektech, které v současné době v projekci dokončujeme, již prvky z 3D kreslení používáme.

Modelování 3D nám umožní zefektivnit realizaci zakázek, a to zejména zkrácením času při montáži a její přípravě. Systém umožňuje přiřadit „identitu“ jednotlivým prvkům hydraulické soustavy, a tím zajistit veškeré informace o jednotlivých zařízeních. Výhodu to přinese i provozovateli, který je následně schopen zefektivnit správu a údržbu dodaného celku. Investor si může virtuálně „projít“ svoji strojovnou.

Věříme, že po osvojení všech možností 3D modelování nám tento moderní způsob projektování přinese úspory při následné přípravě a realizaci zakázek.

Níže pár konkrétních výstupů z prvních realizací projektů ve 3D modelování.

revit-strojovna-iirevit-strojovna