Blog

Jak vybrat klimatizaci – Část 2. Kanceláře

17. 7. 2019

Přemýšlíte nad pořízením klimatizace do kanceláře? Poradíme vám, na co se zaměřit a na co si dát při výběru pozor.

Volba technologie

Volba vhodné technologie pro konkrétní prostory je zásadní z pohledu správného fungování systému a pořizovacích a provozních nákladů. Dle celkového rozsahu lze využít dva základní systémy založené na přímém výparu chladiva. Pro menší instalace lze použít systém MULTISPLIT (více v předchozím článku na našem blogu „Jak vybrat klimatizaci – Část 1. Bydlení“), pro větší počet vnitřních jednotek a delší vzdálenosti mezi vnitřní a venkovní jednotkou se více využívá systém VRV. Tento systém pracuje s jednou venkovní jednotkou a maximálním počtem 64 vnitřních jednotek. Od každé vnitřní jednotky vede dvojpotrubí chladiva, které se pomocí odboček spojuje do hlavního rozvodu chladiva a k venkovní jednotce už vede pouze jedno dvojpotrubí (obdobně jako např. u vody na vytápění). Při větším počtu jednotek tedy nedochází k nárůstu celkové délky potrubí a dimenze stavebního otvoru k venkovní jednotce je výrazně menší. Maximální délka potrubí k nejvzdálenější jednotce může dosahovat až cca 150m. S volbou vhodného systému chlazení vám samozřejmě rádi poradíme a navrhneme pro vás řešení přímo dle vašich požadavků a prostorových možností.

Chladicí výkon

Velikost navrhovaných klimatizačních jednotek, resp. jejich chladící výkon, je závislý na tepelné zátěži daného prostoru. Nejčastějším problémem u administrativních budov jsou velké prosklené plochy a produkce tepla od pracovníků a elektroniky v kancelářích. Tepelnou zátěž vám naši projektanti vypočítají a navrhnou vhodnou velikost klimatizačního systému.

Typy vnitřních jednotek

Nástěnná jednotka – Jednotka se umístí na stěnu do vhodné pozice tak, aby se zamezilo vzniku průvanu a nepříjemného proudění chladného vzduchu, které snižuje komfort následného užívání. Jednotka v tomto provedení nasává teplý vzduch v její horní části a upravený chladný vzduch vyfukuje šikmo před sebe směrem k zemi. V administrativních prostorech je vhodná spíše do menších kanceláří.

Kazetová jednotka – tento typ jednotky se nejčastěji využívá pro zabudování do podhledu stropní konstrukce. S výhodou se pro montáž využívá kazetového podhledu o rastru 600x600mm. Jednotka se umístí přímo do jednoho čtverce podhledu a není nutná další úprava podhledu. Její čtvercový tvar zajistí distribuci vzduchu rovnoměrně do všech stran. Proto je nejvíce využívána ve větších kancelářích a prostorech o velké podlahové ploše.

Jak probíhá výběr vhodného řešení ve spolupráci s naší společností?

Přemýšlíte o pořízení klimatizace do kanceláří? Oslovte naše obchodní zástupce, kteří s vámi projednají vhodné možnosti a v případě vážného zájmu předají vaši poptávku projekčnímu oddělení. Projektový manažer si s vámi domluví schůzku přímo na místě instalace a v souladu s vašimi požadavky navrhne vhodné řešení včetně návaznosti na ostatní profese (napájení a jištění, odvod kondenzátu od vnitřní jednotky, stavební úpravy apod.). Následně pro vás zpracujeme cenovou nabídku na zvolené řešení. V případě vašeho zájmu poté domluvíme možný termín montáže na základě časových možností servisního oddělení a provedeme kompletní montáž díla. Dle přání zákazníka jsme samozřejmě schopni zajistit také pravidelný servis na instalovaném zařízení.