Blog

Zrealizovali jsme další zakázku v souladu s projektem NEKO green.

24. 2. 2014

Dokončili jsme realizaci zakázky „Rekontrukce strojoven” v objektu ÚTB Telefonica O2.

Akce byla rozdělená na dvě etapy. První etapa započala v říjnu loňského roku. Veškerá práce probíhaly za plného provozu, a to jak v administrativní, tak i v technologické části objektu. Zárověň byly kladeny vysoké nároky na dodržování návaznosti jednotlivých dílčích etap realizace, aby nedošlo k ohrožení bezproblémového provozu objektu.

Popis realizace I. etapy – strojovna:

  • VZT – stávající vzduchotechnické jednotky byly nahrazeny novými jednotkami které jsou vybaveny rekuperací tepla.
  • Snížení množství větracího vzduchu dle nové platné legislativy, a tím dochází k úsporám energie (TEPLO,CHLAD, ELEKTRO).
  • VZT potrubí bylo rekonstruováno v celém objektu, a to z důvodu úpravy dimenzí.

Popis realizace II. etapy – strojovna:

  • Stávající dosluhující chladící zařízení s „neekologickým“ chladivem R22 bylo nahrazeno novým chladícím strojem s vyšší učinností, zároveň byla provedena i výměna oběhových čerpadel s frekvenčními měniči včetně připojovacích potrubí a armatur.

Výsledkem provedené rekonstrukce je výrazné snížení energetické náročnosti zařízení zajišťujících větrání a chlazení objektu.
Celkový návrh řešení i provedená realizace je v souladu s projektem neko_green a investorovi přinese v následujících letech úsporu provozních nákladů.