Blog

Pokračovaní v dalších realizacích.

18. 6. 2014

V jarních měsících letošního roku jsme dokončili dodávku centrálního zdroje chladu pro výrobu DTD ve firmě KRONOSPAN CR spol. s r.o.. Dále jsme zahájili realizaci nových zakázek, které se nám podařilo získat. Zajímavou zakázkou je realizace datového sálu pro Českou televizi a zahájili jsme i realizaci chlazení Datového centra Ministerstva spravedlnosti v Justičním areálu Na Míčánkách pro GD stavby Altron a.s.. Další zajímavou novou zakázkou je rozšíření chlazení stávajícího datového centra GTS.

ceskat – NEKO KLIMA, s.r.o. jako generální dodavatel, pod vedením projektového manažera Martina Kubeše, realizuje zakázku výstavby datového sálu. Celkový rozsah zakázky, jejíž celkový finanční objem přesahuje 12 mil. Kč, je dán především v dodávce technologií – VZT, chlazení, UPS, silno a slaboproud, MaR, EPS a SHZ . Zakázka je technologicky náročná a zajímavá.

swoboda – pro společnost Swoboda CZ jsme zahájili realizace II. etapy montáže rozvodů chladu.

Pro altron – generálního dodavatele Datového centra Ministerstva spravedlnosti v Justičním areálu Na Míčánkách jsme, pod vedením projektového manažera Stanislava Mísaře, zahájili realizaci chlazení DC.

gt – pod vedením projektového manažera Zdeňka Doležala realizujeme zakázku rozšíření chlazení stávajícího datového centra GTS Czech.

V tomto období jsme také úspěšně dokončili realizaci zakázky – “Technologického chlazení pro výrobu DTD” ve firmě KRONOSPAN a předali do užívání nový zdroj chladu o výkonu 600 kW. Zároveň jsme dokončili i rozšíření chlazení datového centra společnosti SATT a.s. ve Žďáru nad Sázavou.