Blog

Prohlídka nově dokončeného datového centra TTC TELEPORT

18. 12. 2015

Společně s investorem TTC TELEPORT jsme pozvali dodavatele podílející se na realizaci chlazení, topení,VZT a MaR a zástupce zákazníků provozujících chladící systémy na prohlídku nově dokončeného datového centra TTC. Těšíme se z této možnosti a děkujeme zástupcům TTC za spolupráci na tomto projektu a umožnění prohlídky.

Dne 10.12. jsme pozvali společně s TTC dodavatele podílející se na realizaci a zástupce zákazníků provozujících rozsáhlé chladící systémy  na prohlídku nově dokončeného datového centra TTC. V neformální atmosféře byla prohlídka zahájena Petrem Mísařem, obchodním ředitelem firmy Neko klima, a panem Radkem Majerem, ředitelem TTC TELEPORT. Pozvaní účastníci měli jedinečnou možnost kompletní prohlídky dokončeného datového centra i s průvodním komentářem autora projektu chlazení Ing. Jana Nechanického, Martina Kubeše jako odpovědného manažera za realizaci zakázky, a pana Majera, který poutavou formou komentoval technologickou vyspělost celého řešení DC a možnosti následného rozvoje. Na závěr proběhla diskuze účastníku při rautu. Účastníci oceňovali pozvání jako zajímavou příležitost prohlídnout si nově dokončené prostory velkého datového centra, kde možností k návštěvě „je jako šafránu“ a zároveň považovali za přínosný zasvěcený komentář průvodců.