Adiabatické chlazení

Proces adiabatického ochlazování vzduchu je založen na odpařování vody. V případě, že je voda rozprašována do proudu vzduchu, dochází k přeměně citelného tepla na teplo vázané.

   

Tato přeměna tak způsobuje ochlazování a vlhčení proudu vzduchu. Kromě ochlazení a zvlhčení vzduchu dochází také k jeho čištění a snížení prašnosti. Tohoto procesu se využívá v systémech přímého a nepřímého adiabatického chlazení.

Přímé adiabatické chlazení je proces, kde dochází k rozprašování vody přímo do proudu vzduchu, kterým je chlazen daný prostor. Tento systém je jednoduchý a velmi účinný, ale výrazně ovlivňuje vlhkost v prostoru, který je nutné vychladit.

Nepřímé adiabatické chlazení je proces, kde dochází k rozprašování vody do proudu vzduchu, který není přímo přiveden do chlazeného prostoru. Často je tedy využíván venkovní vzduch, který je adiabatickým systémem ochlazen a pomocí deskového výměníku (vzduch – vzduch) odebírá teplo z primárního proudu vzduchu. Nedochází tak k přímému ovlivnění vlhkosti v prostoru.