Tepelná čerpadla

Produkty, které používáme pro návrhy a realizace našich zakázek. Na produkty uvedených značek provádíme záruční a pozáruční servis.

 

daikin    carrier    samsung   

 

Tepelné čerpadlo funguje na principu přečerpávání tepla z látky o nižší teplotě na látku o teplotě vyšší. Energii lze čerpat ze vzduchu, vody i země a na druhé straně ohřívat pro naši potřebu vodu nebo vzduch. Tento proces je umožněn díky kompresorovému oběhu, kde kompresor, jako srdce celého tepelného čerpadla, dává do pohybu teplonosnou látku známou jako chladivo.

To je nejprve kompresorem stlačeno na teplotu přehřátých par, poté skrze kondenzátor předá teplo do okolní látky a zkondenzuje. Po zkondenzování chladivo projde redukčním prvkem, při kterém je snížen jeho tlak a teplota a chladivo dále proudí do výparníku. Výparník zajistí odpaření veškerého chladiva, kdy při tomto procesu dojde k odebrání tepla z okolí. Chladivo je pak v podobě par nasáváno do kompresoru a celý cyklus se opakuje.

Pro rodinné domy jsou nejčastěji instalovány tepelná čerpadla typu vzduch-voda. Ta odebírají teplo z venkovního vzduchu a ohřívají topnou i užitkovou vodu v domácnosti. Mohou být instalovány jako venkovní kompaktní jednotky nebo i rozdělené na část umístěnou vně domu a část umístěnou uvnitř domu, nejčastěji v technické místnosti.

Výhodou využívání tepelného čerpadla jsou nízké provozní náklady, kdy tepelné čerpadlo vytvoří z 1 kWh elektrické energie až 4 kWh energie tepelné. Oproti přímotopnému topení tak klesají náklady na provoz vytápění až na čtvrtinu.

V případě komerčního využití tepelných čerpadel se pro podniky a továrny nabízí využití kromě energie z okolního prostředí také efektivní využití jejich vlastní produkované energie v podobě rekuperace odpadního tepla z výrobních procesů. K tomu lze využít tepelná čerpadla o výkonech až 500 kW s možností výstupu teplé vody až 85 °C. Návratnost takové investice se pak pohybuje zpravidla do dvou let.