Blog

Seriál 6 nejsilnějších důvodů pro green IT řešení – 2.část

10. 2. 2014

Dnes pokračujeme v našem třídílném mini seriálu, ve kterém se dozvídáte 6 hlavních důvodů, které vedou firmy k přechodu na green IT řešení a proč. V této části se budeme věnovat opět dalším dvěma.

102110bsr

Třetím důvodem, který motivuje firmy k zamyšlení a hledání řešení na principech green IT,  je Kodex EU pro broadband . Tento kodex řeší celkové rozšíření širokopásmového připojení a také s tím spojené očekávání výrazného zvýšení celoevropské spotřeby elektrické energie. Odhady ukazují, že by to mohlo být do roku 2015 až 50TWh ročně, v závislosti na úrovni penetrace, specifikaci zařízení a poskytovaných služeb. Broadbandový kodex obsahuje zásady a opatření, jejichž cílem je omezit spotřebu elektřiny jen na 25TWh, a ušetřit tak 7,5 miliardy € ročně. Kodex se tedy snaží zajistit minimální spotřebu energie a zároveň nepoškodit technologický pokrok v oblasti broadbandu a jeho rozšíření. V současnosti již také funguje konsorcium organizací zřízené společností Alcatel Lucent tzv. GreenTouch, které má za cíl vyvinout architekturu pro zvýšení energetické účinnosti o koeficient 1,000 z aktuální úrovně.

Čtvrtým důvodem je to, že dnes mnohem více firem věnuje svou pozornost měření a vykazování jejich vlastní uhlíkové stopy          ( angl. carbon footprint). Sdružení, jako je například  Carbon Disclosure Project, veřejně hodnotí podnikové hodnoty uhlíku pro investory, a to již několik let. Pro mnoho firem to znamená, že mohou, díky zvýšené poptávce, nabídnout těmto společnostem účinná řešení snižující energetickou náročnost jejich IT provozů.

V souvislosti s tím byly vyvinuty i mezinárodní normy, jako je ISO 14064-1 a protokol skleníkových plynů, který umožňuje konzistentní a srovnatelné vykazování emisí. Do budoucna se například v Británii uvažuje o zavedení povinnosti reportovat vyprodukovaný uhlík, a to pro všechny firmy kótované na burze cenných papírů. Tyto trendy se do budoucna zákonitě odrazí i v české legislativě.

Příště: Zelené výrobky a dodavatelské trendy