Blog

Seriál 6 nejsilnějších důvodů pro green IT řešení – 3.část

17. 2. 2014

Dnes uzavíráme náš třídílný miniseriál, ve kterém jsme se zabývali šesti hlavními důvody, které vedou firmy k přechodu na green IT řešení, a proč. V této části se budeme věnovat posledním dvěma.

Jedná se o preferenci tzv.zelenějších výrobků a trendů v oblasti zadávání veřejných zakázek.

Green IT 2

Tím první z nich, v rámci EU, je preference tzv.zelenějších výrobků. Proto firmy, stejně jako se snaží

upozornit, že minimalizují svou uhlíkovou stopu, přicházejí také s informacemi o tom, že jejich

výrobky jsou šetrné k životnímu prostředí. To opět vyžaduje reportování jejich uhlíkové stopy podle

mezinárodních standardů a norem, jako je PAS 2050 a ISO 14067. Ty zahrnují některé specifické

standardy pro odvětví informačních a komunikačních technologií, jako je ITU – T L.1410, ETSI TS 103

199 a IEC TR 62725.

Snad nejvýraznějším prvkem, pro běžného spotřebitele, je označování výrobků energetickými štítky.

Ty se dnes již objevují u většiny výrobků. Například na většině spotřebního bílého zboží najdeme

pořadí určující spotřebu energie od A do G. Díky pokroku v oblasti energetické účinnosti se používají

v celém odvětví nové kategorie A + , A + + a A + + + , které byly zavedeny v roce 2010 . Toto, původně

americké hodnocení výrobků (American Energy Star rating system), se používá také na počítačové

vybavení. Preference těchto tzv.zelenějších výrobků vede firmy k realizaci změn ve výrobě, které

vycházejí z principů green IT.

Tím posledním, ale o to silnějším důvodem, jsou současné trendy při zadávání veřejných zakázek v

rámci EU, kde jsou preferovány společensky odpovědné firmy fungující právě na principech green IT.

Všech 6 důvodů, které jsme postupně uvedli na našem blogu, motivuje firmy ke změnám ve vlastních

provozech, které vedou ke snížení energetické náročnosti a uhlíkové stopy.

Právě na tyto trendy v rámci EU reagovala i společnost NEKO KLIMA, a to vlastním projektem NEKO

green, který nabízí firmám řešení přinášející energetickou úsporu při provozování datových center a

průmyslových a obchodních prostorů.