Blog

Snažíme se pomáhat

1. 11. 2017

Naše firma spoluorganizuje aukci s názvem Šlápnem spolu do pedálů dražíme obrazy a keramiku autorů s mentálním či kombinovaným hendikepem, kteří jsou klienty Denního a týdenního stacionáře Jihlava.

Cílem aukce je vybrat prostředky na nákup motomedu (speciálního inteligentního rotopedu pro osoby s handicapem), který ve stacionáři posune rehabilitaci a péči o klienty s kombinovaným tělesným postižením na kvalitativně vyšší úroveň.

Aukční portál bude otevřen do neděle 10. 12. 2017 do 17 hodin, kdy skončí možnost přihazování a budeme znát vítěze dražby.

Slavnostní předání proběhne ve středu 13. 12. 2017 od 17 hodin v Jihlavě v kavárně stacionáře na adrese Královský vršek 9.

https://rotaryjihlavaaukce.cz/aukce/5