Blog

Úspora energie a odpovědnost firem.

10. 3. 2014

3 otázky ohledně úspor energie a jak na toto téma firmy reagují. A co vy a vaše provozy? Nepotřebujete poradit?

image002

Jaké jsou vlastně současné cíle týkající se snižování emisí?

Evropská komise stanovila nový cíl snižování skleníkových plynů, tedy uhlíkové stopy firem. V roce 2030 chce dosáhnout 40 % snížení oproti roku 1990. Tento cíl má nahradit současný závazek, známý jako 20 – 20 – 20, vztahující se k roku 2020 (20 % snížení emisí, 20 % podíl energie z obnovitelných zdrojů a 20 % zvýšení energetické účinnosti). Jednotlivé členské státy si přitom mohou stanovit vlastní, třeba i vyšší cíle.

Jak si z pohledu celkových emisí, tedy uhlíkové stopy, stojí Česká republika?

V roce 1990 mělo tehdejší Československo se zastaralým těžkým průmyslem, nezateplenými domy a provozy, jednu z největších uhlíkových stop na obyvatele – 19 tun CO2ekv. Díky zvýšení energetické efektivity uhlíková stopa poklesla o 32 % na současnou úroveň zhruba 12 tun CO2ekv. na obyvatele. Z tohoto pohledu je tedy evropský cíl dosažitelný. Pokud se však podíváme na trend, zjistíme, že pokles nastal pouze v 90. letech. Za posledních 10 let se emise příliš nemění, a to není vůbec dobrá zpráva. Uhlíková stopa je o 77 % vyšší než evropský průměr.

Jak reagují firmy na tento trend?

Pokud se ptáme, jak reagují na tento trend firmy u nás, nenajdeme jednoznačnou odpověď, ale jistě najdeme dobré příklady. Například jedním ze strategických cílů společnosti Tesco je do roku 2020 snížit spotřebu elektrické energie o 50 % ve srovnání s rokem 2006. V oblasti chlazení a klimatizace využívá Tesco v co nejvyšší míře cirkulaci vzduchu a tzv. freecooling. Tato funkce zajišťuje, že se v létě objekty v ranních či nočních hodinách přechlazují venkovním vzduchem. Tesco rovněž využívá systém časově řízeného větrání, které zabraňuje plýtvání tepla či chladu.

A co vaše provozy? Nepotřebujete poradit, jak na to?