Blog

Úspora energií v praxi – Master internet – „The Fresh Air Economizer“

17. 6. 2015

Dokončili jsme zakázku „Vybudování centra diferencovaného zpracování dat – Master Internet Brno“. Realizace zakázky spočívala v komplexní dodávce non-IT technologií. Jednou z částí dodávaných technologií, která kladla nejvyšší nároky na spotřebu el. energie, byla část chlazení datového sálu.

 

Pro co nejefektivnější provoz si investor vybral chladicí jednotky s technologií volného chlazení, která přináší výraznou úsporu elektrické energie potřebné pro chlazení datového sálu. Jedná se o inovativní technologii „The Fresh Air Economizer“, tzv. přímého free-coolingu dodávaného výrobcem firmou Emerson. Princip spočívá v přivádění chladného čerstvého vzduchu v zimním období z venkovního prostředí přes dvoustupňovou filtraci přímo do zdvojené podlahy datového sálu. Sálová chladicí jednotka pracující na principu přímého výparu chladiva je doplněna o „free-coolingový nástavec“, který zajistí výše popsanou funkcionalitu. Jednotka si sama svým autonomním řízením ovládá systém klapek, neustále vyhodnocuje teplotu a vlhkost venkovního vzduchu tak, aby byly dodržené i požadavky na vlhkost vzduchu na vstupu do IT zařízení. Jednotka následně podle naměřených hodnot vyhodnotí nejefektivnější provozní mód chlazení. Dalších úspor bylo dosaženo použitím klimatizační jednotky, která má ventilátory instalovány přímo ve zdvojené podlaze.

Jedná se o první instalaci v ČR. Přínosem pro investora je předpokládaná 35% úspora elektrické energie využívané pro chlazení datového sálu.

„Úspory nákladů na provoz non-IT technologií jsou pro nás klíčové,“ říká provozní ředitel Master Internet Filip Špaček. Díky těmto úsporám mohou v Master Internet dle slov jeho ředitele poskytovat služby zákazníkům za zajímavé ceny. „Atraktivní ceny tak zároveň vytvářejí prostor i pro naši dlouhodobou konkurenceschopnost na trhu,“ uzavírá Špaček.

Další informace najdete zde:

http://www.feedit.cz/wordpress/2015/06/16/master-otevrel-nove-ekologicke-datacentrum/#more-32191

http://connect.zive.cz/bleskovky/master-internet-v-brne-otevrel-nove-datacentrum-ma-unikatni-chlazeni/sc-321-a-178739

 

Freecooling_schema