Blog

V UK mají zelené IT projekty zelenou

27. 1. 2014

Britská vláda úspěšně reportuje o svém projektu k zelenému IT.

Green-tech

V některých zemích se toho kolem Green IT hodně namluví, ale jak se u nás říká „skutek utek“.

V Británii, jak se zdá taková situace není, alespoň podle roční zprávy britské vlády za rok 2013. Podle

zprávy se průměrná návratnost investic do zeleného IT od prvního reportu zlepšila ve svém skóre z

2,4 na 2,9.  Vládním cílem je nyní splnit úroveň skóre 3 do roku 2015.

Čtyři vládní orgány podpořily EU kodex týkající se datových center. Defra (Department for

Environment, Food and Rural Affairs) v současné době pracuje na pravidlech nákupu a spotřeby

energií v rámci cloudových služeb.  V rámci recyklace a snížení množství odpadu pak vláda

prostřednictvím GPS (The Government Procurement Service) nabízí organizacím v rámci IT vlastní

způsob recyklace. Jen v minulém roce GPS ekologicky zlikvidovala celkem 66.448 položek, z nichž

odprodala 33.514 položek a vygenerovala prostředky ve výši £ 405,881.68. Dalších 8.738 položek bylo

darováno, čímž došlo k dalšímu snížení celkového počtu položek odeslaných k finální likvidaci.

V loňském roce také zveřejnil GDS (Government Digital Service) vládní digitální strategii,

následovanou digitální strategií jednotlivých vládních úřadů. Tyto strategie jsou zásadní pro interakci

s občany a podniky v rámci poskytování veřejných služeb. Britská vláda (skrze GDS) navíc v současné

době reviduje celou vládní infrastrukturu, aby tak poukázala na nedostatky a umožnila výstavbu

nových a efektivnějších podpůrných technologií  na principech zeleného IT.

Jak je vidět, mají v Británii zelené IT projekty zelenou a jsou hlavně prioritou pro vládu. U nás

jsme opět trochu zaspali s jasnou koncepcí  pro tyto oblasti. Společnost NEKO KLIMA si dobře

uvědomuje, že zvyšující se nároky na provoz datacenter a dalších provozů sebou nesou energetickou

i ekologickou zátěž. Proto je jejím cílem, mimo jiné, přinášet do starých datových center nové

efektivnější  komponenty a zvyšovat tak počet zelených a úsporných provozů.