Blog

Vhodná řešení v oblasti úspory energie.

17. 3. 2015

Na základě ministerstvem zveřejněného předběžného harmonogramu výzev Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) na rok 2015 jsme se rozhodli zaměřit na program „Úspory energie“ a připravit vhodná řešení v této oblasti.

V souladu s naším projektem NEKO green se připravujeme na možnost nabídnout vhodné varianty řešení, která přinesou úsporu energií. Zaměřujeme se především na datová centra, kde se stávajícími zákazníky předpokládáme spolupráci v oblasti hledání úspory energií v rámci záměny instalovaných technologií a přizpůsobení vnitřní technologické architektury sálu novým trendům. Dále se zaměříme na nám vlastní oblast průmyslového chlazení a větrání, kde spatřujeme možnosti úspor ve snižování energetické náročnosti a zvyšování energetické účinnosti zařízení využívaných pro chlazení a větrání výrobních a technologických procesů a prostorů a na systémy zpětného získávání tepla. Jedna z velmi zajímavých možností úspor v oblasti chlazení spočívá v zaintegrování tzv. volného chlazení (free-coolingu) do stávajících chladicích systémů. S tímto řešením máme bohaté zkušenosti z mnoha konkrétních realizací. V oblasti větrání a úpravy vzduchu se nabízí možnosti využití rekuperačních technologií. Neméně zajímavou možností, kde lze docílit významné úspory energií, je oblast využití moderních systémů měření a regulace (BMS), a to především v průmyslových a kancelářských objektech, kde se zároveň nabízí i možnost vhodného využití tepelných čerpadel.

Petr Mísař, jednatel společnosti, říká: „Věříme, že naše zdroje a know-how investované do přípravy vhodných řešení přinesou deklarovanou úsporu energie a zároveň vnímáme, že celospolečensky budou tyto investované dotační prostředky vynaloženy efektivním způsobem. Současně zmiňovanou oblast úspory energií vnímáme jako cestu správným směrem, po které se vyplatí jít“.