Blog

Vhodná řešení v oblasti úspory energie.

17. 3. 2015

Na základě ministerstvem zveřejněného předběžného harmonogramu výzev Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) na rok 2015 jsme se rozhodli zaměřit na program „Úspory energie“ a připravit vhodná řešení v této oblasti.

V souladu s naším projektem NEKO green se připravujeme na možnost nabídnout vhodné varianty řešení, která přinesou úsporu energií. Zaměřujeme se především na datová centra, kde se stávajícími zákazníky předpokládáme spolupráci v oblasti hledání úspory energií v rámci záměny instalovaných technologií a přizpůsobení vnitřní technologické architektury sálu novým trendům. Dále se zaměříme na nám vlastní oblast průmyslového chlazení a větrání, kde spatřujeme možnosti úspor ve snižování energetické náročnosti a zvyšování energetické účinnosti zařízení využívaných pro chlazení a větrání výrobních a technologických procesů a prostorů a na systémy zpětného získávání tepla. Jedna z velmi zajímavých možností úspor v oblasti chlazení spočívá v zaintegrování tzv. volného chlazení (free-coolingu) do stávajících chladicích systémů. S tímto řešením máme bohaté zkušenosti z mnoha konkrétních realizací. V oblasti větrání a úpravy vzduchu se nabízí možnosti využití rekuperačních technologií. Neméně zajímavou možností, kde lze docílit významné úspory energií, je oblast využití moderních systémů měření a regulace (BMS), a to především v průmyslových a kancelářských objektech, kde se zároveň nabízí i možnost vhodného využití tepelných čerpadel.

Petr Mísař, jednatel společnosti, říká: „Věříme, že naše zdroje a know-how investované do přípravy vhodných řešení přinesou deklarovanou úsporu energie a zároveň vnímáme, že celospolečensky budou tyto investované dotační prostředky vynaloženy efektivním způsobem. Současně zmiňovanou oblast úspory energií vnímáme jako cestu správným směrem, po které se vyplatí jít“.

Hledáme nové kolegy. Mrkněte na volné pozice
This is default text for notification bar