Blog

„Zelená“ datová centra se stávají trendem

19. 1. 2014

Stále více firem si začíná uvědomovat, že i jejich čisté IT provozy se mohou řadit mezi znečišťovatele životního prostředí.

Zelene_datacentra

IT provozy jsou jedním z dalších znečišťovatelů ovzduší. Jejich energetická náročnost, se

zvyšujícími se požadavky na výkon, totiž stále roste a tím také produkce emise CO2. K tomu se

přidávají i vysoké ceny elektřiny. To jsou hlavní faktory, které zaměstnávají firmy, které chtějí

šetřit vlastní náklady i životní prostřední.

Z analýzy AFCOM (Asociace profesionálů datových center) vyplynulo, že datová centra jsou obvykle

chlazena nadbytečně. Právě chladící systém je v datových centrech energeticky nejnáročnější. Jen

zamezení tzv.horkým místům poskytuje potenciál úspor spotřeby elektrické energie od dvaceti do

třiceti pěti procent. Většina datových center, které byly budovány před deseti lety, je dnes příliš

energeticky náročná, protože jejich kapacita byla se zvyšujícími se nároky na výpočetní techniku

rozšiřována hlavně přidáváním dalších prostředků. To znamená, že ke každému dalšímu serveru

bylo přidáno další napájení a chlazení. To vede ve výsledku k nedostatečnému využívání zdrojů,

vyšším nárokům na hardware a vyšší spotřebě energie.

„Řešení takové situace nemusí být, pro firmy provozující vlastní datová centra, až tak náročné“,

říká Petr Mísař, obchodní ředitel společnosti NEKO KLIMA a dodává: „Chce-li firma, aby její starší

datové centrum bylo účinnější, nemusí se většinou obávat investice do jeho komplexní výměny. Je to

hlavně otázka změny architektury a výměny některých komponent.“

Společnost NEKO KLIMA, jejíž hlavní mottem a sloganem  jsou řešení „od myšlenky k cíli“, se

proto zabývá komplexním řešením problémů se staršími datovými centry. Podle týmu společnosti

je každé takové centrum novou výzvou a je třeba pro ně najít i individuální řešení, které je dostane

na požadovanou provozní a energetickou úroveň v souladu se stávajícím trendem tzv. zelených

datových center.

„V našich řešeních se vždy snažíme o to, aby naši zákazníci dosahovali ekonomických výhod a

zároveň prokázali svou odpovědnost k životnímu prostředí.“ uzavírá Libor Kovář, ředitel společnosti

NEKO KLIMA.