All posts by Tomáš Svoboda

1. 11. 2017

Naše firma spoluorganizuje aukci s názvem Šlápnem spolu do pedálů dražíme obrazy a keramiku autorů s mentálním či kombinovaným hendikepem, kteří jsou klienty Denního a týdenního stacionáře Jihlava.

Cílem aukce je vybrat prostředky na nákup motomedu (speciálního inteligentního rotopedu pro osoby s handicapem), který ve stacionáři posune rehabilitaci a péči o klienty s kombinovaným tělesným postižením na kvalitativně vyšší úroveň.

Aukční portál bude otevřen do neděle 10. 12. 2017 do 17 hodin, kdy skončí možnost přihazování a budeme znát vítěze dražby.

Slavnostní předání proběhne ve středu 13. 12. 2017 od 17 hodin v Jihlavě v kavárně stacionáře na adrese Královský vršek 9.

https://rotaryjihlavaaukce.cz/aukce/5

17. 7. 2017

Po školení ukončeném v říjnu 2016 jsme v naší firmě naplno rozjeli projektové práce ve 3D programu Autodesk BIM – Revit.

Během necelého roku jsme se tímto modelováním podíleli již na několika zakázkách.

Na obrázcích níže lze nahlédnout do naší 3D tvorby, kde hlavní roli hrají modely strojoven chlazení. Z naší praxe můžeme říci, že výkresy ve 3D jsou velmi přínosné pro přípravu a realizaci zakázek. Při realizacích je velkou výhodou přehlednost modelů a prostorová představivost při umisťování jednotlivých komponentů.

Kladné ohlasy od investorů, kterým modely slouží převážně k efektivní správě budov, nás přesvědčili, že zavedení modelování ve 3D v naší firmě bylo správnou investicí.

                          

28. 5. 2017

Ve firmě NEKO KLIMA, s.r.o. proběhla recertifikace a dozorový audit systémů ISO.

Proběhla certifikace ISO 9001 a 14001 dle nové normy ČSN EN ISO 9001: 2016 a ČSN EN ISO 14 001: 2016. Audit provedla společnost CQS – Sdružení pro certifikaci systému jakosti se sídlem v Praze.

Společnost NEKO KLIMA byla úspěšně certifikována pro činnost – projektování, dodávka, montáž, záruční a pozáruční servis klimatizačních a chladících zařízení, VZT a MaR.

CSN EN ISO 9001_2016           CSN EN ISO 14001_2016

19. 12. 2016

Vážení zákazníci, obchodní partneři, děkujeme Vám za spolupráci a projevenou důvěru v roce 2016.

Za celý náš kolektiv přejeme klidné prožití vánočních svátků a do nového roku 2017 pevné zdraví a mnoho osobních i pracovních úspěchů.

Upozorňujeme, že naším posledním pracovním dnem v tomto roce bude 22. prosinec a ve firmě se opět sejdeme 2. ledna 2017. K dispozici Vám však samozřejmě budou odd. dispečinku a servisu, která drží pohotovost 24hod. denně i během svátků.

neko-klima_pf-2017

15. 11. 2016

Vedení společnosti se rozhodlo během letošního roku naimplementovat Autodesk BIM – Revit. Zadaný cíl je k dnešnímu dni úspěšně dokončen. Během léta proběhla implementace softwaru a v současnosti je tým projekce plně vyškolen. Zejména v projektech, které v současné době v projekci dokončujeme, již prvky z 3D kreslení používáme.

Modelování 3D nám umožní zefektivnit realizaci zakázek, a to zejména zkrácením času při montáži a její přípravě. Systém umožňuje přiřadit „identitu“ jednotlivým prvkům hydraulické soustavy, a tím zajistit veškeré informace o jednotlivých zařízeních. Výhodu to přinese i provozovateli, který je následně schopen zefektivnit správu a údržbu dodaného celku. Investor si může virtuálně „projít“ svoji strojovnou.

Věříme, že po osvojení všech možností 3D modelování nám tento moderní způsob projektování přinese úspory při následné přípravě a realizaci zakázek.

Níže pár konkrétních výstupů z prvních realizací projektů ve 3D modelování.

revit-strojovna-iirevit-strojovna