All posts by Petr Mísař

30. 7. 2014

Úspěšně jsme dokončili zakázku „Výměna zdroje chladu pro technologické chlazení výroby DTD“ ve firmě KRONOSPAN CR spol. s r.o.

Součástí realizace byla i vrtulníková přeprava chladiče na střechu objektu, ze které jsme pořídili krátké video na které se můžete podívat zde.

18. 6. 2014

V jarních měsících letošního roku jsme dokončili dodávku centrálního zdroje chladu pro výrobu DTD ve firmě KRONOSPAN CR spol. s r.o.. Dále jsme zahájili realizaci nových zakázek, které se nám podařilo získat. Zajímavou zakázkou je realizace datového sálu pro Českou televizi a zahájili jsme i realizaci chlazení Datového centra Ministerstva spravedlnosti v Justičním areálu Na Míčánkách pro GD stavby Altron a.s.. Další zajímavou novou zakázkou je rozšíření chlazení stávajícího datového centra GTS.

ceskat – NEKO KLIMA, s.r.o. jako generální dodavatel, pod vedením projektového manažera Martina Kubeše, realizuje zakázku výstavby datového sálu. Celkový rozsah zakázky, jejíž celkový finanční objem přesahuje 12 mil. Kč, je dán především v dodávce technologií – VZT, chlazení, UPS, silno a slaboproud, MaR, EPS a SHZ . Zakázka je technologicky náročná a zajímavá.

swoboda – pro společnost Swoboda CZ jsme zahájili realizace II. etapy montáže rozvodů chladu.

Pro altron – generálního dodavatele Datového centra Ministerstva spravedlnosti v Justičním areálu Na Míčánkách jsme, pod vedením projektového manažera Stanislava Mísaře, zahájili realizaci chlazení DC.

gt – pod vedením projektového manažera Zdeňka Doležala realizujeme zakázku rozšíření chlazení stávajícího datového centra GTS Czech.

V tomto období jsme také úspěšně dokončili realizaci zakázky – “Technologického chlazení pro výrobu DTD” ve firmě KRONOSPAN a předali do užívání nový zdroj chladu o výkonu 600 kW. Zároveň jsme dokončili i rozšíření chlazení datového centra společnosti SATT a.s. ve Žďáru nad Sázavou.

21. 5. 2014

17-18 května se v Jihlavě uskutečnil již čtvrtý ročník největšího závodu svého druhu v České republice – Jihlavská 24 MTB. Na start vytrvalostního závodu se postavilo 464 mužů a žen v několika kategoriích.

DSC_7210

Dá se říci, že NEKO KLIMA s.r.o., již tradičně patřila k hlavním sponzorům čtvrtého ročníku závodu „Jihlavská 24 MTB“. Deštivé a chladné počasí tentokráte organizátorům i závodníkům nadělalo starosti a z důvodu nesjízdné trati byl závod předčasně ukončen.
Týmy NEKO KLIMA MTB potvrdily svoji sílu a zde je jejich umístění :

Kategorie 24 hod sólo muži od 40 let – Mirek Mikulajský 9. místo
Kategorie 24 hod dvojice muži OPEN – Petr Mísař ml., Jan Mísař 2. místo,
Kategorie 12 hod sólo muži OPEN – Luboš Palíšek 9.místo
Kategorie 12 hod dvojice muži OPEN – Martin Šícho, Martin Jakubec – 3.místo

Všem závodníkům, návštěvníkům a hlavně pak pořadatelům závodu patří naše poděkování a věříme, že se všichni opět ve zdraví sejdeme na startu dalšího ročníku.
Na kompletní výsledky závodu se můžete podívat na webu Jihlavké 24 MTB, kde najdete také několik fotogalerií z průběhu.

DSC_7249 DSC_7250 DSC_7311
DSC_7293 DSC_7505
DSC_7514 DSC_7258 start 24

10. 4. 2014

První čtvrtletí letošního roku bylo v naší firmě ve znamení dokončení zakázky ve společnosti Mann+Hummel (CZ) a tří nových zakázek, na kterých naše týmy intenzivně pracovaly. Jsme potěšeni, že se nám podařilo získat zajímavou zakázku pro přední internetový obchod Alza.cz. Další zajímavou novou zakázkou je chlazení datového centra Vodafone v nově budovaném sídle společnosti v Praze-Stodůlkách.

logo_alza_small – společnost Alza realizuje rekonstrukci objektu (po bývalé televizi Z1) na nové kancelářské prostory vedení společnosti. NEKO KLIMA, s.r.o. jako dodavatel TZB – CH, VZT, UT a MaR, pod vedením projektového manažera Zdeňka Doležala realizuje zakázku, jejíž celkový finanční objem přesahuje 8 mil. Kč. Zakázka je technologicky velice zajímavá. Navržený systém chlazení a větrání je se zpětným získáváním tepla a je plně v souladu s projektem NEKOgreen

vodafone_small – pod vedením projektového manažera Martina Kubeše realizujeme zakázku “Chlazení datového centra” v nově budovaném objektu VODAFONE v Praze-Stodůlkách. Chlazení je realizováno ve spolupráci s firmou Emerson Network Power, která pro tuto zakázku připravila úpravu chladících jednotek, které umožní maximální využití free-coolingu. Tato úprava přinese zlepšení efektivity chlazení a investorovi úsporu provozních nákladů. Navržené řešení vychází z projektu NEKOgreen a respektuje doporučení Green Grid. Dohoda na této realizaci potvrzuje společnou dlouhodobou spolupráci v oblasti chlazení datových center provozovaných společností VODAFONE.

master_small – zahájili jsme realizaci “Rozšíření chlazení datového sálu”. Na žádost investora je součástí realizace i doplnění opatření, které má přinést vyšší garanci provozu chlazení při extrémně vysokých letních teplotách. Pro řešení „nadstandardního zadání“ jsme využili technologie adiabatického předchlazení kondenzátorů.

Úspěšně jsme ukončili realizaci zakázky – “Rozšíření zdroje chladu pro testovací laboratoř” ve firmě MANN+HUMMEL Service s.r.o. a předali do užívání nový zdroj chladu o výkonu 850 kW. Vyráběný chlad bude využit v nové testovací laboratoři společnosti.

10. 3. 2014

3 otázky ohledně úspor energie a jak na toto téma firmy reagují. A co vy a vaše provozy? Nepotřebujete poradit?

image002

Jaké jsou vlastně současné cíle týkající se snižování emisí?

Evropská komise stanovila nový cíl snižování skleníkových plynů, tedy uhlíkové stopy firem. V roce 2030 chce dosáhnout 40 % snížení oproti roku 1990. Tento cíl má nahradit současný závazek, známý jako 20 – 20 – 20, vztahující se k roku 2020 (20 % snížení emisí, 20 % podíl energie z obnovitelných zdrojů a 20 % zvýšení energetické účinnosti). Jednotlivé členské státy si přitom mohou stanovit vlastní, třeba i vyšší cíle.

Jak si z pohledu celkových emisí, tedy uhlíkové stopy, stojí Česká republika?

V roce 1990 mělo tehdejší Československo se zastaralým těžkým průmyslem, nezateplenými domy a provozy, jednu z největších uhlíkových stop na obyvatele – 19 tun CO2ekv. Díky zvýšení energetické efektivity uhlíková stopa poklesla o 32 % na současnou úroveň zhruba 12 tun CO2ekv. na obyvatele. Z tohoto pohledu je tedy evropský cíl dosažitelný. Pokud se však podíváme na trend, zjistíme, že pokles nastal pouze v 90. letech. Za posledních 10 let se emise příliš nemění, a to není vůbec dobrá zpráva. Uhlíková stopa je o 77 % vyšší než evropský průměr.

Jak reagují firmy na tento trend?

Pokud se ptáme, jak reagují na tento trend firmy u nás, nenajdeme jednoznačnou odpověď, ale jistě najdeme dobré příklady. Například jedním ze strategických cílů společnosti Tesco je do roku 2020 snížit spotřebu elektrické energie o 50 % ve srovnání s rokem 2006. V oblasti chlazení a klimatizace využívá Tesco v co nejvyšší míře cirkulaci vzduchu a tzv. freecooling. Tato funkce zajišťuje, že se v létě objekty v ranních či nočních hodinách přechlazují venkovním vzduchem. Tesco rovněž využívá systém časově řízeného větrání, které zabraňuje plýtvání tepla či chladu.

A co vaše provozy? Nepotřebujete poradit, jak na to?